Aplicació de les TIC’s a la Formació

Neix aquest bloc amb l’objectiu d’aportar un grà de sorra a aquest magnífic univers en xarxa anomenat internet. Concretament a la constel.lació d’experiències en tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a la formació i educació.

Aquest bloc és un producte de la intel.ligència col·lectiva de tots els seus col·laboradors , entre els que ens agradaria comptar amb tu. Concretament és un producte de l’acció formativa “Aplicació de les TIC’s a la Formació” de CATFORMACIÓ, finançada pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal, i que tinc l’honor de coordinar com a formador en aquesta edició que començarà el proper 2 d’abril a les instal.lacions i amb la gran qualitat material i humana que sempre ens ofereix els centres de formació Acadèmia CEP de El Vendrell i CEPFRADA Tarragona Aleix Asnà.

Els objectius generals del curs són els següents:

  • Adquirir el domini de diferents programes per elaborar aplicacions didàctiques.
  • Conèixer les TIC i les seves implicacions en els processos d’informació, comunicació i formació presents a l’àmbit educatiu.
  • Analitzar les estratègies pedagògiques de l’ús de les TIC’s en els processos d’ensenyament-aprenentatge
  • Reconèixer els beneficis de l’ensenyament assistit per ordinador en els processos formatius.
  • Presentar les característiques i avantatges del treball col·laboratiu a través de les TIC per conèixer com els docents facilitem el treball grupal i proporcionant un espai en el que desenvolupar un treball en equip de forma innovadora, participativa, motivadora i de qualitat.

Com objectius específics:

  • Utilitzar les TIC a l’aula com a eina de treball de docents i alumnes.
  • Aplicar les TIC com a mitjà de perfeccionament de l’activitat docent, de coneixement i ús de noves fonts d’informació i nous recursos, per afavorir les tasques de reforç i donar suport a les activitats que es realitzen a l’aula.
  • Assolir destresa en la consulta i localització d’informació que ens interessi.
  • Utilitzar-lo com un mitjà d’intercanvi d’experiències i aprofitar els recursos de comunicació: xat, fòrums, llistes de distribució, correu, etc.
  • Aprendre a elaborar els nostres propis materials didàctics a través d’aplicacions multimèdia, presentacions, pàgines web, etc.

Ajudan’s a edificar una eina útil per a formadors, docents, mestres i coachs en tot el que fa referència a les TIC i les TAC.

Baltasar Santos

 

 

 

 

 

 

 

Anuncios